ELER ELEKTRIK s.r.o

eler_elektrik_logo.png

ELEKTROINŠTALÁCIE

VÝROBNÉ LINKY, STROJE A ZARIADENIA

ELEKTROINŠTALÁCIA, SERVIS A ÚDRŽBA STROJOV A ZARIADENÍ

  • urobíme obhliadku
  • prekonzultujeme a navrhneme riešenie
  • pripravíme cenovú ponuku
  • zrealizujeme
  • spustíme do prevádzky a odovzdáme

ELEKTROINŠTALÁCIA NOVÝCH VÝROBNÝCH LINIEK

Pri prvej inštalácií výrobnej linky je potrebné pripraviť elektriku tak, aby bola dimenzovaná na dostatočný výkon. Správne nadimenzovanie káblov, logistika zásuviek, ističov a ostatných elektro súčiastok zabezpečí BEZPEČNÝ A PLYNULÝ chod výrobnej linky.

Pri takejto elektroinštalácií dávame veľký dôraz na všetky tieto faktory s cieľom zabezpečiť elektroinštaláciu tak, aby nebolo potrebné do nej v budúcnosti šahať. Bezpečnosť a plynulosť prevádzky je to čo máme na zreteli pri elektroinštalácií.

ČO SA MÔŽE STAŤ, AK JE ELEKTROINŠTÁLÁCIA ZLE UROBENÁ?

– Horia rozvody

– Prehrievajú sa komponenty a postupne skončia, naviac može vzniknúť  riziko požiaru

– Nefunguje to tak ako by malo – nevyhodí predradený istič dnu ale vonku, čo spôsobí výpadok ostatných zariadení

– Odchádzajú drahé súčiastky

– Zbytočné prestoje spôsobia obrovské stráty vo výrobe

AKÉ SÚ NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI ELEKTROINŠTALÁCIÍ

– Zle nadimenzované káble, ističe, chrániče – spôsobia preťaženie súčiastok a káblov a vzniká riziko požiarov

– Zlé súčiastky k daným strojom (motor potrebuje ochranu 5A a je tam 15A tak pri poruche zhorí motor a nevypne ochranu…)

– Zle pozapájané súčiastky

AKO SA STARAŤ O ELEKTROINŠTALÁCIU

Pravidelný servis zabezpečí priamy chod linky bez prestojov

– je to kvôli tomu, že pri pravidelnej kontrole sa zistia nedostatky a opotrebenia a naplánuje sa oprava pri najbližšej plánovanej odstávke
(napr. pri kontrole káblov zistíme že sú popraskané lebo sa často ohýbajú tak pri prvej odstávke sa vymenia bez toho aby sa to stalo za chodu kde je zbytočný prestoj. Väčšinou sú to špeciálne káble na ktoré sa čaká aj 4dni.

Alebo zistíme pri kontrole, že niektoré drahé súčiastky a komponenty sú príliš znečistené prachom alebo inou špinou a tým pádom nie sú dostatočne chladené a to spôsobí, že sa pokazia. Takže niekedy stačí pravidelne vyfúkať a očistiť drahé komponenty a predídete tým výmene drahých súčiastok. Čo je ešte horšie, že neplánovaná výmena spôsobí drahé prestoje vo výrobe.)

– pravidelné revízie

– čistenie komponentov

PRAVIDELNOU PREHLIADKOU A SERVISOM PREDÍJDETE

– drahým prestojom

– kupovaním drahých náhradných dielov (kvôli prachu meníme frekvenčné meniče za 3000-4000€) stačilo vyfúkať raz za mesiac

– opotrebovanie dielov

– pravidelný servis zabezpečí presnosť strojov

REVÍZIA A KONTROLA

Po zapojení stroja alebo linky prebieha revízia, ktorá zahŕňa skúšku a meranie. Následne na to sa môže stroj alebo linka spustiť.